โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบ SKT

          ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบ SKT  และกิจกรรมการวางแผนสร้างเสริมสมรรถนะ และการวางแผนด้านสุขภาพ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

top